„Rel” – Młodzieżowe Słowo Roku 2023: Językowe Fenomeny i Ich Kontekst

Rel- Młodzieżowe Słowo Roku 2023

W tegorocznym konkursie na Młodzieżowe Słowo Roku triumfowało słowo „rel”. Ta decyzja internautów jest nie tylko fascynującym zjawiskiem społecznym, ale również odzwierciedleniem ewolucji językowej młodego pokolenia. Przeprowadzono rekordową liczbę głosowań – ponad 140 tysięcy, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu i zaangażowaniu społeczności.

Młodzieżowe Słowo Roku” to coroczny plebiscyt organizowany przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Celem tego wydarzenia jest wybór najbardziej popularnego słowa, zwrotu lub wyrażenia wśród młodego pokolenia. Słowo to może być wyjątkowe ze względu na swoje znaczenie, częstość używania lub wpływ na kulturę językową. Wybór „Młodzieżowego Słowa Roku” odzwierciedla ewolucję języka młodzieżowego i jest manifestacją nowych tendencji w komunikacji. Warto zauważyć, że zwycięskie słowo niekoniecznie musi być nowe czy najczęściej używane w danym roku, ale jest wybierane ze względu na swoją istotną rolę w języku młodzieżowym.

Czym zatem jest to „rel”, które zasłużyło na miano Młodzieżowego Słowa Roku? To słowo towarzyszy nam w komunikacji, zarówno online, jak i offline, pełniąc rolę aprobaty, potakiwania z klasą. To coś więcej niż tylko wyrażenie zgody – to swego rodzaju symbol współpracy i zrozumienia w dialogu.

Jego popularność nie jest przypadkowa. „Rel” to skrót od angielskiego „relatable”, czyli możliwy do powiązania z czymś. Krótkie, zwięzłe i pełne treści, „rel” zdobyło uznanie jako pozytywny element komunikacji, wyrażający zarówno zgodę, jak i wspólny światopogląd.

Warto zaznaczyć, że „rel” nie jest nowym wynalazkiem. Funkcjonuje w młodzieżowym języku od kilku lat, stopniowo wydobywając się z kontekstów komunikacji elektronicznej, by stać się integralną częścią także rozmów offline. Pojęcia takie jak „relować” czy „relówa” świadczą o jego wszechstronności i adaptacyjności.

Na plebiscytowym podium towarzyszą mu „sigma” i „oporowo”. „Sigma”, wywodząca się z manosfery, opisuje silną, niezależną postać, zdobywającą szacunek innych. Z kolei „oporowo” to słowo intensywne, mocne, które zyskało popularność dzięki internetowemu zjawisku związanemu z rolniczymi konotacjami.

Kapituła przyznała także wyróżnienie słowu „oddaje”. To słowo, choć już dobrze znane w młodzieżowym języku, zdobyło uznanie za swój potencjał i wszechstronność. W szerszym kontekście oznacza nie tylko zwracanie czegoś, ale także pozytywną ocenę, coś, co opłaca się w sensie wartościowego i pozytywnego doświadczenia.

„Rel” i inne wybrane słowa nie są jedynie chwilowymi trendami. To odbicie zmian w komunikacji młodego pokolenia, odzwierciedlenie ich poglądów, wartości i sposobu rozumienia rzeczywistości. Zyskanie tytułu Młodzieżowego Słowa Roku 2023 potwierdza, że język to nieustannie rozwijający się obszar, który odzwierciedla ducha czasu i młodzieżową kreatywność. Właśnie poprzez takie innowacyjne i pełne wyrazu słowa młodzież tworzy swoją własną, dynamiczną przestrzeń komunikacyjną, wpływając jednocześnie na ogólny obraz języka polskiego.

Plebiscytowa kapituła podkreślała, że „rel” wyróżnia się nie tylko krótkim i zwięzłym brzmieniem, ale także bogactwem znaczeniowym. To słowo, choć kompaktowe, nosi w sobie głęboki sens aprobaty i zrozumienia. Profesor Anna Wileczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przewodnicząca jury plebiscytu, podkreśliła, że „rel” jest jakby sygnałem pozytywnego dialogu, potwierdzeniem słów rozmówcy, a jednocześnie elementem solidarnościowego języka młodzieżowego.

Warto także zauważyć, że „rel” nie ogranicza się jedynie do sfery internetowej. Stopniowo przenika do codziennych rozmów, stając się integralną częścią młodzieżowej kultury językowej. Język ten jest dynamiczny i elastyczny, podlegając nieustannej transformacji.

Zwycięstwo „rel” w Młodzieżowym Słowie Roku 2023 jest zatem także sygnałem, że język młodzieżowy staje się ważnym obszarem badań i zainteresowania, będąc jednocześnie lustrem społecznych zmian i nowych trendów.

Optimized by Optimole